Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:nederlands [2008/12/01 07:18]
194.165.42.59 esMeRVcGB
en:nederlands [2008/12/01 18:41] (current)
mirici old revision restored
Line 1: Line 1:
-dl1Zs7  ​<a href="http://​cejlthkkauxs.com/">cejlthkkauxs</a>[url=http://oszudvhetyha.com/]oszudvhetyha[/url], [link=http://klfsfasklxxg.com/]klfsfasklxxg[/link], http://zinxvdfkfmbg.com/+<code> 
 +#​----------------------------------------------------#​ 
 +#             ​Nettalk6.4 language file               # 
 +#           ​(c)2004-2005 by Hendrik Pater            # 
 +#​----------------------------------------------------#​ 
 + 
 +global.ConCancel ​Negeer 
 +global.ConClose = ~ Verbinding gesloten 
 +global.ConErr = Error 
 +global.ConOK = OK 
 +global.ConStart = ~ Verbind... 
 +global.Join = %n1 betreden 
 +global.Leave = %n1 verlaat 
 +global.Nick = %n1 is bekend als %n2 
 +global.Quit = %n1 beeindigen (%2) 
 +global.Connected = Verbonden 
 +global.Closed = Gesloten 
 +global.Connecting = Verbind... 
 +global.UserRank = %n1 plaats modus%2 
 +global.CUserRank = %n1 heeft modus: %2 
 +global.DCCquestion = %n1 vraag om een DCC verbinding 
 +global.RoomEnter = U bent nu in %1 
 +global.Kick = U werd van %n1 er uit gegooid (Reden: %2)  
 +global.Kick2 = %n1 links (Met de volgende reden %n2 er uit gegooid: %3)  
 +global.DCCok = [Accepteer verbinding] 
 +global.WisperTo = Fluister naar: 
 +global.Wispers = fluisteren 
 +global.msgDel = Weet U zeker dat U deze verbinding wilt verwijderen?​ 
 +global.msgNoDel = U moet de verbinding verbreken om deze te kunnen verwijderen 
 +global.dccFileNotFound = Bestand niet gevonden 
 +global.FileExist = Er bestaat een bestand met dezelfde naam, wilt U deze met het oude bestand vervangen?​ 
 +global.AutoUpdate1 = Een nieuwe update is voorhanden op de server 
 +global.AutoUpdate2 = Start update 
 +global.ExtWorning = Deze bestand type kan Uw computer schaden! 
 +global.DccCaption = Bestand overdracht 
 +global.DccConnCancel = DCC verbinding gesloten 
 +global.DccFinished = DCC bestand overdracht is kompleet 
 +global.Caption1 = Nieuwe verbinding 
 +global.Caption2 = Verander verbinding eigenschappen 
 +global.NoLogs = Niets gevonden 
 +global.lsYes = Ja 
 +global.lsNo = Nee 
 +global.lsUnknowen = Onbekend 
 +global.butOK = OK 
 +global.butCancel = Negeer 
 +global.butApply = Overnemen 
 +global.menNew = Nieuw 
 +global.menDel = Verwijder 
 +global.menValues = Eigenschappen 
 +global.menCut = Snijden 
 +global.menCopy = Kopieer 
 +global.menPast = Toevoegen 
 +global.menConn = Verbind 
 +global.menDis = Verbinding verbreken 
 +global.menRooms = Kamers 
 +global.menSend = Stuur een bestand over DCC 
 +global.menColors = Kleuren 
 +global.menOpt = Opties 
 +global.menFrinds = Vrienden 
 +global.menHelp = Help 
 +global.menSymbol = Symbool 
 +global.menMenue = Menu 
 +global.menScriptStart = Script opnieuw starten 
 +global.menScriptStop = Stop script 
 +global.ls1Caption = Betekening 
 +global.ls1Server = Server 
 +global.ls1Used = Benutten 
 +global.ls1State = Status 
 +global.ls1Date = Gemaakt 
 +global.ls1Auto = Automatisch 
 +global.lsServers = Server 
 +global.lsRooms = Kamers 
 +global.lsFrinds = Vrienden 
 +global.lsScript = Script 
 +global.ls2Name = Naam 
 +global.ls2User = Gebruiker 
 +global.ls2Topic = Topic 
 +global.ls3FileName = Bestand naam 
 +global.ls3Progres = Processen 
 +global.ls3Speed = KB/
 +global.ls3Time = Tijd 
 +global.ls3Size = Grootte 
 +global.ls3User = Gebruiker 
 +global.ls3Path = Path 
 +global.ls4Nick = Gebruikersnaam 
 +global.ls4State = Status 
 +global.ls4Server = Server 
 +global.ls4Online = Online 
 +global.ls5Maske = Mask 
 +global.ls5Von = Van 
 +global.ls5Vor = Sinds 
 +global.cClientMsg = Messenger clinet 
 +global.cErrMsg = Fout melding 
 +global.cNickW = Bebruikersnaam (fluistert) 
 +global.cLink = Link 
 +global.cText = Standaard tekst 
 +global.cNickN = Gebruikersnaam (standaard) 
 +global.cNotice = Notice 
 +global.cMSG = Server bericht 
 +global.chMSG = Bericht achterlaten 
 +global.ccHG = Main tekst achtergrond 
 +global.ctUserL = Bebruikerslijst tekst 
 +global.cULHG = Achtergrond van de gebruikerslijst 
 +global.cTextF = Stuur tekst veld tekst 
 +global.cTextFHG = Stuur tekst veld achtergrond 
 +global.cTimeStamp = Tijdsaanduiding 
 +global.cOwnNick = Eigen gebruikersnaam 
 +global.oGeneral = Generaal 
 +global.oMsgs = Berichten 
 +global.oConnections = Verbindingen 
 +global.oShortcuts = Shortcuts 
 +global.oApp = Verschijning 
 +global.oPlugins = Plugins 
 +global.opPos1 = Rechtsboven 
 +global.opPos2 = Linksboven 
 +global.NewCTitel = Verbinding1 
 +global.fFunction = Funktie 
 +global.fOn = aktief 
 +global.fOff = gedeaktiveerd 
 +global.FrindOnline = %n1 is online 
 +global.scrTimeout = Script geen antwoord. Wilt U deze sluiten? 
 +global.SearchResults = Zoek resultaten 
 +global.TimeOut = Server timeout 
 +global.TopicSet = %n1 zet de topic op 
 +global.Ignore = %n1 toegevoegt aan de negeerlijst 
 +global.UnIgnore = %n1 is verwijderd van de negeerlijst 
 +global.screload = Er bestaat een nieuwe ShortCut.txt,​ wilt U deze met de oude vervangen?​ 
 +global.ConRemove = Wilt U deze verbinding in Uw server lijst behouden? 
 +global.away = %n1 is weg (%2) 
 +global.WhoisRealName = Echte naam 
 +global.WhoisHostMask = Hostmask 
 +global.WhoisList = Wie is lijst van %n1 
 +global.WhoisRegedAs = %n1 is genaamd als %n2 
 +global.WhoisIn = %n1 is aan 
 +global.WhoisServer = Server 
 +global.WhoisIdle = Idle tijd 
 +global.WhoisSO = Aangemeld tijd 
 +global.WhoisReged = %n1 is een geregistreerde bijnaam 
 +global.Founded = Het Topic werd van %n1 op %2 om %3 uur geplaatst 
 +global.Invite = %n1 heeft U in %2 uitgenodigt  
 +global.bezChannel = Kamer  
 +global.bezUser = Gebruiker  
 +global.bezGlobal = Algemeen 
 + 
 +Form1.Label1 = Evenementen:​ 
 +Form1.mDatei = &​Bestand 
 +Form1.menSaveText = &Tekst opslaan als... 
 +Form1.menExConns = &​Exporteer verbindingen... 
 +Form1.menImConns = &​Importeer verbindingen... 
 +Form1.menOEdit = Eigenschappen 
 +Form1.menQuit = &​Sluiten 
 +Form1.menHtrennen = Verbinding verbreken 
 +Form1.menHverbinden = Verbind 
 +Form1.menHneu = Nieuw... 
 +Form1.menHcopy = Maak kopie 
 +Form1.menHedit = Editeer 
 +Form1.menHdel = Verwijder 
 +Form1.menHprop = Eigenschappen 
 +Form1.menHlog = Bekijk log 
 +Form1.menHpublicnotice = Bekijk notities 
 +Form1.menHsilent = non-aktief 
 +Form1.menHclose = Sluit 
 +Form1.menH2copy = Kopieer 
 +Form1.menH2copytime = Kopieer met tijd 
 +Form1.menH2past = Voeg gemarkeerde tekst toe 
 +Form1.menH2scroll = Scroll naar beneden 
 +Form1.menH2edit = Open tekst 
 +Form1.menH2show = Geef tekst in een browser weer 
 +Form1.menH2prop = Eigenschappen 
 +Form1.menH2Sub = Additional commands 
 +Form1.menH3private = Priv�chat 
 +Form1.menH3wisper = Fluister 
 +Form1.menH3Sub = Additional commands 
 +Form1.menH3dccc = DCC priv�chat 
 +Form1.menH3file = DCC Zend bestand... 
 +Form1.menH3filepast = DCC Zend plaatje 
 +Form1.menH3copyname = Kopieer naam 
 +Form1.menH4open = Open &​venster 
 +Form1.menH4ibalken = Activeer &info venster 
 +Form1.menH4oncreeen = Activeer &OSD 
 +Form1.menH4stumm = &​Geluidsloos 
 +Form1.menH4options = Opties 
 +Form1.menH4script = Editeer script 
 +Form1.menH4quit = &​Einde 
 +Form1.menH6retry = continue 
 +Form1.menH6disconn = Negeer 
 +Form1.menH6brake = Langzaam mode 
 +Form1.menH6open = Open 
 +Form1.menH6opendir = Open folder 
 +Form1.menH6del = Verwijder 
 +Form1.menH6alldel = Verwijder alle onderbrokene verbindingen 
 +Form1.menH6values = Eigenschappen 
 +Form1.menH7private = Priv�chat 
 +Form1.menH7refresh = Aktualiseren 
 +Form1.menH7del = Verwijder 
 +Form1.mBearbeiten = &​Editeren 
 +Form1.menBcut = Snijden 
 +Form1.menBcopy = Kopieeren 
 +Form1.menBpast = Toevoegen 
 +Form1.menBdel = Verwijder 
 +Form1.menBsearch = Zoeken... 
 +Form1.mVerbindungen = &​Verbindingen 
 +Form1.mVnewIRC = Nieuwe IRC verbinding... 
 +Form1.mVnewtpc = Maak TCP/IP verbinding... 
 +Form1.menScript = S&​cript 
 +Form1.menSEdit = Editeer 
 +Form1.menSStart = Start script opnieuw 
 +Form1.menSStop = Stop script 
 +Form1.menSImport = Importeer 
 +Form1.menSExport = Exporteer 
 +Form1.menHilfe = &? 
 +Form1.menHilfeHilfe = &Help 
 +Form1.menHilfeUpdate = &​Updates... 
 +Form1.menHilfeInfo = Inf&o 
 +Form1.menLangw = Taal 
 + 
 +Form2.Command4 = Kompleet 
 +Form2.Check1 = Start verbinding 
 +Form2.Label12 = Kommandos na de  login*: 
 +Form2.Command2 = Volgende ​> 
 +Form2.Label13 = Server paswoord*:​ 
 +Form2.Label6 = Echte naam*: 
 +Form2.Label8 = Identiteit*:​ 
 +Form2.Label9 = Gebruikersnaam:​ 
 +Form2.Label7 = Paswoord*:​ 
 +Form2.Check2 = Maak onzichtbare verbinding 
 +Form2.Check3 = UTF-8 
 +Form2.Label1 = IP of server naam: 
 +Form2.Label3 = Server poort: 
 +Form2.Label5 = Verbinding caption: 
 +Form2.Command1 = Terug 
 +Form2.Option1 = Betekenis van het netwerk overnemen 
 +Form2.Option2 = Eigen betekenis vastleggen 
 + 
 +Form5.Check25 = DCC automatisch accepteren 
 +Form5.Check24 = Activeer lokale DCC server 
 +Form5.Check23 = Gebruik tweede IP voor DCC verbindingen 
 +Form5.Check12 = Automatisch opnieuw verbinden 
 +Form5.Check19 = Gebruik een basis DCC poort: 
 +Form5.Label29 = Poort: 
 +Form5.Label2 = sec retry 
 +Form5.Label1 = Elke 
 +Form5.Label26 = sec 
 +Form5.Label24 = IRC timeout: 
 +Form5.Command15 = Eigenschappen 
 +Form5.Command14 = Aktualiseer 
 +Form5.Command12 = Verwijder 
 +Form5.Command11 = Start 
 +Form5.Command10 = Stop 
 +Form5.Label14 = Lijst: 
 +Form5.Command16 = Opslaan... 
 +Form5.Check18 = Vet 
 +Form5.Check17 = Gebruik een achtergrond plaatje 
 +Form5.Command7 = Wijzig... 
 +Form5.Label8 = Skins: 
 +Form5.Label20 = Lijst fonts... 
 +Form5.Label19 = Font grootte: 
 +Form5.Label17 = Font naam: 
 +Form5.Label18 = Richting: 
 +Form5.Label16 = Kleur: 
 +Form5.Command6 = Laag 
 +Form5.Command5 = Hoog 
 +Form5.Command18 = < Terug 
 +Form5.Command19 = Nieuw 
 +Form5.Command20 = Verplaats 
 +Form5.Label13 = Terug te komen op:   
 +Form5.Label12 = Shortcut: 
 +Form5.Label11 = Menu titel: 
 +Form5.Label9 = Kommandos:​ 
 +Form5.Check22 = Show notices wanneer geactiveerd 
 +Form5.Check21 = Speel wave bestand 
 +Form5.Check20 = Geluid over PC-luidspreker 
 +Form5.Check16 = Show notices wanneer geactiveerd 
 +Form5.Check13 = Geluid over PC-luidspreker  
 +Form5.Check14 = Speel wave bestand 
 +Form5.Check15 = Show notices wanneer geavtiveerd 
 +Form5.Label4 = In deze kamer alle berichten weergeven:​ 
 +Form5.Label28 = Wanneer het bericht de eigen gebruikersnaam bevat: 
 +Form5.Label3 = Inkomende priv�bericht:​ 
 +Form5.Check11 = Automatisch rejoin 
 +Form5.Check6 = Recall room lists at start 
 +Form5.Check5 = Automatisch aanmelden bij kamers wanneer gestart wordt 
 +Form5.Check4 = Automatisch opnieuw verbinden bij de start 
 +Form5.Check10 = Verberg venster wanneer geminimaliseerd 
 +Form5.Check9 = Beeindig Nettalk met X 
 +Form5.Check8 = Geef timestamp voor evenementen weer 
 +Form5.Check7 = Geef timestamp voor berichten 
 +Form5.Check2 = Log room tekst 
 +Form5.Check1 = Log priv�tekst 
 +Form5.Label5 = Path: 
 +Form5.Check3 = Gebruik een Sock-Proxy:​ 
 +Form5.Check26 = Weergave in submenu 
 +Form5.Label6 = Maximale grote van de Log in kByte:  
 + 
 +Form7.Label8 = Max KByte/sec: 
 +Form7.Label7 = Peer: 
 +Form7.Label6 = Verblijfende tijd: 
 +Form7.Label5 = Snelheid: 
 +Form7.Label4 = transferred:​ 
 +Form7.Label3 = Bestand grootte: 
 +Form7.Label2 = Bestand path: 
 +Form7.Label1 = Packet grootte:​(Byte) 
 +Form7.Label21 = Bestand naam 
 + 
 +Form8.Command4 = Verplaats 
 +Form8.Command5 = Editeer... 
 +Form8.Command6 = Nieuw.. 
 +Form8.Check1(6) = Gebruik een  paswoord: 
 +Form8.Check1(5) = Verberg dit kanaal in de kanalenlijst ​ (+s) 
 +Form8.Check1(4) = Verberg dit kanaal in /wie is  (+p) 
 +Form8.Check1(3) = Gemodereerd ​ (+m) 
 +Form8.Check1(2) = Accepteer alleen uitgenodigte personen ​ (+i) 
 +Form8.Check1(1) = Alleen interne berichten ​ (+n) 
 +Form8.Check1(0) = Alleen OPs zijn toegestaan op de topic te veranderen ​ (+t) 
 +Form8.Label2 = Kanaal eigenschappen:​ 
 +Form8.Label1 = Verbannen gebruiker:​ 
 + 
 +## Commands ## 
 +0/rejoin 
 +0/msg Nick|Channel{$nick+room} Tekst 'Stuur priv�bericht 
 +0/mode Nick|Channel{$nick+room} [+|-]Property{+o;​-o;​+v;​-v;​+i;​-i;​+h;​-h;​+a;​-a;​+q;​-q;​+h;​-b;​+k;​-k} Parameter{$nick} 
 +0/kick Channel{$room} Nick{$nick} [Reason] 'Kick someone 
 +0/list [>User-minimum] '​Kanalen lijst 
 +0/part Channel{$room} '​Verlaat kanaal 
 +0/​quit ​[Message]{$quitmsg} 'Sluit verbinding 
 +0/topic Channel{$room} Text{$topic} 'Zet kanaal topic 
 +0/invite Nick Channel{$room} 'Nodig een gebruiker uit 
 +0/join Channel{$lastrooms} [Key'Join een kanaal 
 +0/notice Nick{$nick} Tekst '​Fluister 
 +0/userhost Nick{$nick} 'Geef de IP van de gebruiker weer 
 +0/away Notice 
 +0/reg Password E-Mailadress '​Geregistreerde gebruikersnaam 
 +0/​ident ​[Password] '​identificatie [met standaard passwoord] 
 +0/ctcp Nick|Raum{$nick+room} Bevel{finger;​version;​ping;​time} [Parameter] 
 +0/whois Nick{$nick} 'Laat zien wie en waar de gebruiker is 
 +0/amsg Text 'Stuur een bericht naar alle kanalen op de server 
 +0/watch Nick{$nick} 'Voeg een gebruiker toe aan jouw vrienden lijst 
 +0/​setquitmsg Message{$quitmsg} 'Set the quit message 
 +0/setfinger Text{$finger} 'Sla informatie op van andere gebruikers 
 +0/​chanproperties 'Geef kanaal eigenschappen weer 
 +0/debann User{$banned} '​Verbannen gebruiker weer toel aten 
 +0/kickbann Nick{$nick} [Reason] '​Verban en blokkeer een gebruiker 
 +0/debug '​Activate/​deactivate debugmode 
 +0/regchan Channel{$room} Paswoord Beschrijving '​Geregistreerd kanaal 
 +0/who Nick|Raum{$nick+room} 'Geef informatie van de gebruiker weer 
 +0/whowas Nick{$nick} 'Geef informatie van verlaten gebruikers weer 
 +0/kill Nick{$nick} '​Disconnect een gebruiker 
 +0/kline Nick{$nick} '​Verban een gebruiker of een adres waarde van de server 
 +0/gline Nick{$nick} '​Verban een gebruiker of een adres waarde van het netwerk 
 +0/unkline Nick{$nick} 'Hef de verbanning van de gebruiker of het adres op 
 +0/ungline Nick{$nick} 'Hef de verbanning van de gebruiker of het adres op 
 +0/userip Nick{$nick} 'Geef de IP van een gebruiker weer 
 +0/chartset Number{1252_West;​1255_Hebrew;​1256_Arab;​1253_Greek;​1254_Turkish;​1257_Baltic;​1250_Central_European;​1251_Cyrillic} 
 +0/utf8 Number{0_off;​1_on} 
 +0/quote Command 'Send a command unmodified to the server 
 + 
 +0/me Tekst  
 +0/query Nick{$nick} [Text] 'Open een priv�venster 
 +0/dcc Mode{chat;​send} Nick{$nick} [Path] 'send -> Bestand sendchat -> DCC-Chat verbinding 
 +0/connect '​Connect 
 +0/​disconnect '​Disconnect 
 +0/cvalues '​Bekijk verbinding eigenschappen 
 +0/nick Nick '​Wijzig jouw gebruikersnaam 
 +0/​publicnotice '​Private massage notification in this channel 
 +0/coding '​Activate the text coding 
 +0/setcode Passwort 'Set the code word for the text coding 
 +0/ignore User{$nick} '​Negeer een gebruiker 
 +0/unignore User{$nick} 'Stop negeren van gebruiker 
 +0/bann Nick{$nick} '​Verban een IP 
 + 
 +0/​busy ​[0|1]{1;0} '​Activeer de "Ik ben bezig" modus 
 +0/​showclones Nick{$nick} 'Laat alle gebruikers met dezelfde IP zien 
 + 
 +3/dconnect Server [Port] 'Start een verbinding zonder protocol 
 +3/call Sub_naam [Arguments] 'call a script-function 
 +3/search Text 'Zoek naar een gedeelte van een tekst 
 +3/calc Term '​Calculate a expression 
 +3/shellapp Bestand-naam/​url 'Run application/​open URL 
 +3/open URL{$servers} 'open een chat verbinding (irc|Nettalk|dcc://[Nick[:​Pass]@]Server[:​Port]/Channel/​[User Text]
 +3/update 'Check for an application update 
 +3/info 'Show info screen 
 +3/version 'Show Nettalk version 
 +3/showlog User|Channel{$nick+room} 'Shows the log for a user/​channel 
 +3/logview User|Channel{$nick+room} 'Shows the log for a user/​channel 
 +3/searchlog Word '​Search for a word in the complete log 
 +3/​values ​[Index]{1_General;​2_Messages;​3_Verbindingen;​4_Shortcuts;​5_Appearance;​6_Plugins} 'Show options 
 +3/script 'Show script 
 +3/hide 'Hide Nettalk 
 +3/​startscript '​Restart script 
 +3/​stopscript 'Stop script 
 +3/​setdccserver [Port'​Start(with the given port)/stop DCC server 
 +3/secip '​Switch between local Port und router port (for DCC) 
 +3/silent '​Don'​t play sounds 
 +3/osdmode '​Activate/​deactivate OSD modus 
 +3/playbeep 'Play signal over PC-Speaker 
 +3/getbeep 'Show signal sequence 
 +3/setbeep Sequence 'Set signal sequence (Hz/​msec ​ eg800/50 900/50 700/50 800/50) 
 +3/​setdccpath [Pfad] 'Set DCC-Path 
 +3/showtime 'Show the time for every message 
 +3/server Server [Port] 'Start conenction to an IRC-Server 
 +3/smsg Text 'Send a message to each opend channel on each server 
 +3/help '​Bekijk de help 
 +3/cls 'Clear screen 
 +3/print Text '​Schrijf tekst 
 +3/shortcut Caption Command 'Add command to shortcuts 
 +</​code>​

Personal Tools